gaisro gesinimas

gaisro gesinimas
gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir gesinami tada, kai jie gresia kariams, ginkluotei, kovos technikai ir materialinėms priemonėms arba kliudo atlikti užduotis. Šį darbą atlieka kariniai vienetai savo jėgomis, jiems talkina inžineriniai vienetai. Gaisrams riboti daromos priešgaisrinės juostos. Miško gaisro gesinimas priklauso nuo gaisro tipo, meteorologinių sąlygų, karių skaičiaus ir turimų gesinimo priemonių. Žemutinis miško gaisras gesinamas užpilant ugnies pakraštį gruntu, užliejant vandeniu, chemikalų tirpalais, mušant liepsną lapuočių šakomis; viršutinis – vandeniu, pasitelkus gaisrines mašinas, sraigtasparnius. Jiems riboti sudaromos užtvarų juostos arba paleidžiama pasitiktinė ugnis. Gesinant požeminį durpių gaisrą, gaisro plotas apkasamas grioviais, iškertami augantys prie griovio krašto medžiai ir sumetami į gaisro pusę, užliejama vandeniu arba užpilama žemėmis griovio pakraščiuose smilkstanti augalija. Užgesinus miško arba durpyno gaisrą, skiriami gaisro stebėjimo postai. Gaisrams gesinti galima naudoti sprogstamąsias medžiagas. Gyvenviečių gaisrus paprastai gesina ugniagesių padaliniai naudodami specialią priešgaisrinę techniką. Krašto apsaugos padaliniai gali padėti gesinti tokius gaisrus, ypač gelbėti gyventojus ir materialines vertybes. atitikmenys: angl. fire fighting; fire suppressing rus. пожаротушение ryšiai: dar žiūrėkgaisro gesinimo priemonė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gaisro gesinimas — statusas Aprobuotas sritis gaisrų prevencija apibrėžtis Aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama numalšinti gaisrą ir išgelbėti žmones, turtą ir (ar) aplinką. atitikmenys: angl. firefighting šaltinis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gesinimas — gesìnimas sm. (1) Š → gesinti 1: Gaisro gesinimas Blv. Maža kas rūpinosi gaisro gesinimu P.Cvir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaisro lokalizavimas — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Gaisro plitimo sustabdymas sutelkus visas būtinas gaisrui gesinti pajėgas ir reikiamose pozicijose išdėsčius gesinimo priemones, taip sudarant galimybes jį užgesinti esamomis priešgaisrinėmis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gaisro gesinimo vadovas — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnas (darbuotojas), kuris organizuoja darbus gaisro vietoje ir vadovauja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmams, o gavęs atitinkamus įgaliojimus – ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gaisro gesinimo štabas — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Gaisro gesinimo vadovo sudarytas ir jo nurodymus įgyvendinantis laikinas visų dalyvaujančių gesinant gaisrą pajėgų valdymo vienetas. atitikmenys: angl. firefigthing headquarters šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gaisro užgesinimas — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų visų operatyvių veiksmų atlikimas ir degimo nutraukimas. atitikmenys: angl. fire elimination šaltinis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fire fighting — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • fire suppressing — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • пожаротушение — gaisro gesinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Gaisro likvidavimas. Iš pradžių ribojamas gaisro plitimas, po to gaisras gesinamas. Gesinti naudojamos įvairios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrai mūšyje ribojami ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • firefighting — gaisro gesinimas statusas Aprobuotas sritis gaisrų prevencija apibrėžtis Aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama numalšinti gaisrą ir išgelbėti žmones, turtą ir (ar) aplinką. atitikmenys: angl. firefighting šaltinis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”